O Polskim Oddziale IEEE EMC-S na łamach EMC Magazine
piszą Janet O’Neil - redaktor naczelny i Gabe Alcala zastępca redaktora, czyli
LUCKY THIRTEEN of the Polish EMC Chapter goes to ... the IEEE Museum

letter


 
"[...]I've noticed the EMC Chapters globally have gotten very active during the pandemic with multiple chapters partnering on webinars and other virtual events. It's widened our exposure to exciting speakers and topics which have greatly enhanced our regular technical programs. As an active member of the Los Angeles EMC Chapter, it's been rewarding to partner with chapters in Asia and Europe, including the Polish EMC Chapter. To celebrate the 40% increase in members over the last six months, the Polish Chapter released a limited numbered series of badges shown above. Krzysztof Sieczkarek, the enthusiastic Chair of Polish EMC Chapter, in agreement with Dan Hoolihan, Chair of the EMC Society History Committee, and Janet O'Neil, the EMC Magazine Editor-in-Chief, agreed that the “Lucky 13” badge would be sent to the IEEE History Center in Piscataway, New Jersey. It was a pleasure trading emails with Krzysztof and learning more about the Polish EMC Chapter and their varied technical program."
 


 

- - - - - -
 
letter
 
"[...] Humanity has been fond of medals for centuries. The meaning "metal (coin)" is from the Greek μέταλλον (medallion) "a mine". The first known instance of a medal being awarded comes from the historian Titus Flavius Josephus. It was an honorary award, a golden button, handed out by Alexander the Great in the fourth century BC to the High Priest Jonathan. Today we do not wear these buttons, and the decorations take the form of not only medals but also badges. The Polish EMC Chapter has been in existence for over 15 years. To celebrate that the number of members has risen by 40% over the last six months, the Chapter’s board of management has released a limited numbered series of badges. The top ten will go to the former Chapter Chairs. The one holding the number 13 called the LUCKY THIRTEEN by the decision of Krzysztof Sieczkarek, the current Chair of Polish EMC Chapter, in agreement with Dan Hoolihan, Chair of the EMC Society History Committee and Janet O’Neil, Secretary of the EMC Society, will go to the IEEE History Center in Piscataway, New Jersey. Let's hope it will bring good luck for the next 15 years of the Polish EMC Chapter."
 
13  badg  

The Lucky Thirteen badge is installed in a glass plaque before being shipped by the Polish EMC Chapter to IEEE Headquarters in the USA. The names of the Polish EMC Chapter Chair Krzysztof Sieczkarek and Vice-Chair Miroslaw Zielenkiewicz are shown at the bottom of the plaque
The Polish EMC Chapter has been in existence for over 15 years. To celebrate that the number of members has increased by 40% over the last six months, the Chapter has released a limited numbered series of badges as shown.

Całe wydanie IEEE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY MAGAZINE 2nd Quarter 2021


car
IEEE EMC Society Chapter Meeting Announcement
The France, Germany, Italy, Los Angeles, Orange County, Oregon & SW Washington, Phoenix, Poland, San Diego, São Paulo, Santa Clara Valley, SE Michigan, Spain, and Turkey EMC Chapters
Announce a LIVE Webinar:
Advances in Automotive Design and Test for EMC Applications

The Latest Information on Design Strategies and Test Methods Impacting the Future of the Automotive Industry
Thursday, April 22, 2021
See full agenda.Don Z żalem informujemy o śmierci wybitnego współautora globalnych standardów EMC
Donalda Heirmana (1940-2020)

Donald N. Heirman zmarł 30 października 2020 r. w Lincroft w stanie New Jersey. Don został pochowany na Cmentarzu Narodowym w Arlington.
Urodził się i dorastał w Mishawaka w stanie Indiana, studiował na Uniwersytecie Purdue i wstąpił do wojska po uzyskaniu stopnia MSEE w 1963 roku. Don czynnie służył w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych od 1963 do 1985 roku, kończąc służbę w randze dowódcy. Karierę kontynuował w Bell Telephone Laboratories w New Jersey. Po przejściu na emeryturę z Bell Labs założył własną firmę konsultingową EMC w Lincroft w stanie New Jersey. Don jest wymieniony w kilku publikacjach „Who’s Who”, w tym Who’s Who in Technology, Who’s Who in Science and Engineering oraz Men of Achievement.
Szanujemy Dona za jego liczne zasługi dla IEEE EMC Society i społeczności Global EMC Standards, w tym: jako byłego prezesa Towarzystwa IEEE EMC, byłego przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Specjalnej Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) ds. Zakłóceń Radiowych (CISPR), przewodniczącego Komitetu Doradczego IEC ds. EMC, byłe przewodniczącego ANSI ASC C63®, wieloletniego przewodnicz przewodniczącego grupy roboczej ANSI C63.4, byłego prezesa Stowarzyszenia Norm IEEE i członka Rady Dyrektorów Stowarzyszenia IEEE EMC.
Więcej informacji na temat jego znakomitej kariery można znaleźć TUTAJ.

IEEE / EMC-S (PL)

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineer) z główną siedzibą w Nowym Jorku, USA - to społeczność ponad 420 000 specjalistów w zakresie technologii i inżynierii z ponad 160 krajów, wśród których więcej niż 50 % to członkowie spoza USA, a wśród nich ponad 120 000 to studenci skupieni w 2600 oddziałach studenckich towarzystw technicznych IEEE.

Towarzystwo Kompatybilności Elektromagnetycznej (IEEE EMC-S - Electromagnetic Compatibility Society) – wydzielona w 1957 r. w ramach IEEE społeczność profesjonalistów zaangażowana w problematykę zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej. Jest to największa na świecie organizacja zajmująca się opracowywaniem i dystrybucją informacji, narzędzi i technik odnoszących się zmniejszania zakłóceń elektromagnetycznych. Dziedziną zainteresowań Towarzystwa jest inżynieria związana z oddziaływaniem elektromagnetycznym systemów na środowisko, tak aby były one kompatybilne ze sobą i dla zamierzonego środowiska operacyjnego. Obejmuje to: normy, techniki pomiarowe i procedury testowe, oprzyrządowanie, charakterystykę sprzętu i systemów, techniki i komponenty kontroli zakłóceń, edukację, analizę obliczeniową i zarządzanie widmem, wraz z działaniami naukowymi, technicznymi, przemysłowymi, zawodowymi lub innymi, które mają wpływ na tę dziedzinę.

Polski Oddział Towarzystwa Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE EMC-S Poland Chapter) – oddział powołany do działania w roku 2005, zrzeszający w tym czasie ponad 30 członków EMC-S pochodzących z Polski.

Członkostwo ...


MARATHON EMC 2022 - Binational Edition
The series of on-line courses initiated by the IEEE EMC-S PL Board of the Electromagnetic Compatibility Society Polish Chapter of the IEEE (USA).
Next parts of the EMC MARATHON coming soon, in March and April 2022.
Interactive WEBINAR based on the MS TEAMS on-line platform - no account creation, no installation.

(click below to download the agenda)
Part VII

          April 21st 2022          
Poland - Denmark


Presentations will be available to IEEE members.
For free participation please fill registration form:

REGISTRATION

IEEE EMC-S Sekcja Polska


Przewodniczący Oddziału: dr inż. Krzysztof Sieczkarek.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Centrum Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej
Laboratorium Urządzeń Elektronicznych
ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
Krzysztof.Sieczkarek@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik: dr inż. Mirosław Zielenkiewicz.

RST Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 17/1
15-620 Białystok
m.zielenkiewicz@rst.pl


MARATHON EMC 2021 - Binational Edition
Series of on-line courses initiated by the IEEE EMC-S PL Board of the Electromagnetic Compatibility Society Polish Chapter of the IEEE (USA).

(click block below to see the agenda)
Part I
          April 13th 2021          
Poland - Germany


Part II
          April 14th 2021          
Poland - Austria


Part III
          April 20th 2021          
Poland - Switzerland


Part IV
          June 10th 2021          
Poland - Spain