IEEE / EMC-S (PL)

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineer) z główną siedzibą w Nowym Jorku, USA - to społeczność ponad 420 000 specjalistów w zakresie technologii i inżynierii z ponad 160 krajów, wśród których więcej niż 50 % to członkowie z poza USA, a wśród nich ponad 120 000 to studenci skupieni w 2600 oddziałach studenckich towarzystw technicznych IEEE.

Towarzystwo Kompatybilności Elektromagnetycznej (IEEE EMC-S - Electromagnetic Compatibility Society) – wydzielona w 1957 r. w ramach IEEE społeczność profesjonalistów zaangażowana w problematykę zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej. Jest to największa na świecie organizacja zajmująca się opracowywaniem i dystrybucją informacji, narzędzi i technik odnoszących się zmniejszania zakłóceń elektromagnetycznych. Dziedziną zainteresowań Towarzystwa jest inżynieria związana z oddziaływaniem elektromagnetycznym systemów na środowisko, tak aby były one kompatybilne ze sobą i dla zamierzonego środowiska operacyjnego. Obejmuje to: normy, techniki pomiarowe i procedury testowe, oprzyrządowanie, charakterystykę sprzętu i systemów, techniki i komponenty kontroli zakłóceń, edukację, analizę obliczeniową i zarządzanie widmem, wraz z działaniami naukowymi, technicznymi, przemysłowymi, zawodowymi lub innymi, które mają wpływ na tę dziedzinę.

Polski Oddział Towarzystwa Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE EMC-S Poland Chapter) – oddział powołany do działania w roku 2005, zrzeszający w tym czasie ponad 30 członków EMC-S pochodzących z Polski.

Członkostwo ...

Jeśli chcesz należeć do elitarnej grupy profesjonalistów w dziedzinie EMC, mieć rękę na pulsie najnowszych trendów i osiągnięć w tym zakresie, stale poszerzać swoje horyzonty i mieć bezpośredni kontakt z praktykami i teoretykami w obszarze szeroko pojętej kompatybilności elektromagnetycznej, to musisz wziąć udział w
MARATONIE EMC 2021 - Wydanie ZIMA
to kontynuacja serii szkoleń on-line zainicjowanych przez Zarząd IEEE EMC-S PL Polskiego Oddziału Towarzystwa Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (USA).
Trzy zimowe etapy MARATONU EMC już na przełomie lutego/marca 2021 r.

Forma wirtualna - WEBINAR interaktywny na bazie Platformy on-line MS TEAMS – bez zakładania konta, bez instalacji.
Organizator: IEEE EMC-S PL - Polski Oddział Towarzystwa Kompatybilności Elektromagnetycznej, Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (z główną siedzibą w Nowym Jorku, USA).
Prelegenci: Europejscy specjaliści z branży oraz przedstawiciele rynku dostawców rozwiązań.

Etap 1

(16 lutego 2021)
EMC w branży automotive

Etap 2

(23 lutego 2021)
EMC systemów sterowania ruchem kolejowym

Etap 3

(2 marca 2021)
EMC – zagadnienia metrologiczne

Logo

PEŁNY PROGRAM MARATONU do pobrania

Aby wziąć bezpłatny udział należy podać swój numer członkowski IEEE lub zgłosić się jako sympatyk IEEE EMC-S PL.
Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem możesz już teraz zapisać się do IEEE EMC-S. Członkowie IEEE otrzymają dyplomy potwierdzające uczestnictwo.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

IEEE EMC-S Sekcja Polska


Przewodniczący Oddziału: dr inż. Krzysztof Sieczkarek.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Centrum Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej
Laboratorium Urządzeń Elektronicznych
ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
Krzysztof.Sieczkarek@ilim.lukasiewicz.gov.pl

Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik: dr inż. Mirosław Zielenkiewicz.

RST Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 17/1
15-620 Białystok
m.zielenkiewicz@rst.pl